Om det er for at få en vild oplevelse, for at forstå sig selv bedre eller for at blive et med naturen og andre mennesker, så har mennesker, der brugere psykedeliske stoffer, som regel gjort sig nogle overvejelser, før de kaster sig ud i et trip. Og selv om det ikke lader til at man kan blive fysisk afhængig af de klassiske psykedeliske stoffer, så er der i høj grad grund til at være forbeholden, før man kaster sig ud i at eksperimentere.

Artiklen her handler om psykedeliske stoffer og hvilke forbehold du og dine venner kan tage for at undgå en dårlig oplevelse med disse stoffer.

Hvad er psykedeliske stoffer?

Psykedeliske stoffer ændre vores opfattelse, tanker og følelser. De kan fører til markante ændringer i bevidstheden, som fx hallucinationer eller forvrængning af tid og rum. Når vi taler om psykedeliske stoffer, så er det ofte de klassiske psykedeliske stoffer, som vi refererer til. Der findes fire klassiske psykedeliske stoffer: LSD, psilocybin (svampe), DMT (ayahuasca) og meskalin (kaktus). Disse fire stoffer har deres egen historiske baggrund og bruges ofte forskelligt, men de virker stort set på samme måde. Hvert stof minder nemlig om signalstoffet Serotonin og kan derfor binde sig til vores serotoninreceptorer i hjernen. Det er gennem serotoninreceptorerne, at disse stoffer ændrer vores bevidsthed

Hvad gør psykedeliske stoffer?

Psykedeliske stoffer påvirker folk forskelligt og sammenlignet med andre stoffer, så virkningen kan være meget anderledes fra gang til gang.

Her er nogle af de oplevelser, som man kan få.

Visuelle effekter

Visuelle effekter kan variere afhængigt af stof og dosis. Ved lav dosis er det måske en oplevelse af lidt mere intense farver, mens der ved høj dosis kan være skræmmende hallucinationer.

Intensive følelser

Følelser kan opleves som meget intense, når man er på psykedeliske stoffer. Det kan være positive følelser som eufori, forundring og forbundenhed, men også negative følelser som angst, forvirring og paranoia.

Anderledes opfattelse af selvet

En anderledes oplevelse af selvet går lige fra at se sig selv i et lidt andet perspektiv til oplevelsen af at smelte sammen med omgivelserne eller at forsvinde helt som person.

Mystiske oplevelser

Nogle mennesker har spirituelle og mystiske oplevelser, hvor de føler, at de er i kontakt med en højere kraft eller får indsigt i universelle sandheder.

Skræmmende oplevelser

De fleste, der prøver psykedeliske stoffer flere gange, vil på et tidspunkt have skræmmende eller udfordrende oplevelser. Det kan fx være, at man genoplever tidligere traumatiske episoder fra sit liv, eller at man oplever at blive mast eller kvalt. Det kan også være en oplevelse af intens skam eller meningsløshed. Det er ofte hårdt psykisk at gennemleve sådanne følelser og indimellem påvirker det personens liv i en negativ retning.

Pas på dig selv

Virkningen af psykedeliske stoffer er mere uforudsigelig end virkningen af andre stoffer. Det kan føles meget underligt at ændre bevidsthedstilstand og for nogle kan det være en ubehagelig oplevelse. Behagelige og ubehagelige følelser vil typisk blive forstærket under påvirkning af psykedeliske stoffer, og det kan virke meget angstprovokerende at få en ubehagelig følelse kraftigt forstærket.

Voldsomme oplevelser under påvirkning af psykedeliske stoffer kan fører til forvirring, paranoia eller angst for at blive sindssyg. Alle kan få negative oplevelser på psykedeliske stoffer, men risikoen er størst ved: høj dosis, dårlige omgivelser og personlig sårbarhed.