Den Psykedeliske Test

Har du prøvet psykedeliske stoffer som fx. LSD, Psilocybinsvampe og DMT, eller relaterede stoffer som Ketamin og MDMA?