Dyrker du cannabis?

Center for Rusmiddelforskning søger deltagere til en undersøgelse af dyrkning af cannabis blandt personer, som dyrker cannabis til eget forbrug, til medicinske formål, til deling blandt venner til eller til en lille kundekreds.

Formålet med undersøgelsen, som er en opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse om cannabisdyrkning blandt folk i 11 lande i 2012, er at undersøge udviklinger i cannabisdyrkning. Er der skete ændringer siden 2012? Er nye dyrkningsmetoder taget i brug? Er der forskel på begrundelser for at dyrke cannabis? Vil vi se en stigning i dyrkning af cannabis til medicinsk brug? Og dyrker folk i dag større eller mindre mængder cannabis end i 2012. Er der forskel på cannabisdyrkning i Denmark og andre lande. Det er bl.a. disse spørgsmål, vi håber at få svar på.

Gå direkte til undersøgelsen her

Din deltagelse er helt anonym.

Vi indsamler ingen personhenførbare oplysninger ej heller IP-adresser.

Du kan læse yderligere om undersøgelsen på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside:

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/cannabisdyrkning-i-danmark-2020/