Hvordan foregår det?

Langt det meste behandling består af samtaler. Du taler med nogen, der ved, hvordan stofferne virker, og kan hjælpe dig til at få styr på dem.

Tit er det noget andet end stofferne, der fylder i ens liv, og så er det dét, I kan tale om. Det kan være svært kun at tale om det ene, uden at tale om det andet, fordi det er svært at vide hvad der kom først – problemet med rusmidlerne eller de andre problemer. Derfor vil rådgiveren også ofte spørge om en hel masse ting, som måske ikke lige handler om rusmidler.

Mange unge går i ambulant behandling. Det vil sige, at de kommer på behandlingsstedet nogle gange om ugen. Så kan de stadig kan passe deres skole, job eller venner ved siden af. En sjælden gang imellem kan det være nødvendigt, at man bliver indlagt eller kommer i døgnbehandling – hvis man for eksempel er til fare for sig selv eller er blevet psykotisk (fx af et bad trip).

Anonymitet

I mange kommuner, kan man starte med at få rådgivning anonymt, inden man starter i behandling. Det koster ikke noget at komme i behandling i kommunen.

Ifølge loven, så skal din kommune tilbyde dig anonym ambulant behandling, hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, men ikke nogen andre sociale problemer. Du kan se, hvad der står i § 101 a i Serviceloven her.

Hvor kan du komme i behandling?

Find Hjælp kan du se, hvor du kan henvende dig i din kommune. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem du kommer i kontakt med. Det kan for eksempel være en ungerådgiver, rusmiddelkonsulent eller en forebyggelseskonsulent.  Skriv anonymt til os på netstof.dk, hvis du er i tvivl om, hvor du kan henvende dig.

Hvad fortæller andre unge om at være i behandling?

Mange unge fortæller, at det er rart at kunne tale om alt det, der rører sig i deres liv. Det kan være meget befriende at snakke med en, som ikke er en ven eller familie, og for nogle er det første gang, de fortæller om de svære ting i deres liv.

Hvis du oplever problemer med rusmidler eller er i tvivl om hvornår det bliver et problem, så er første skridt at tage kontakt og fortælle om din oplevelse. Her på Netstof kan du anonymt være med i vores Gruppechat og møde andre unge, du kan skrive til SMS-coachen eller spørge de professionelle rådgivere om råd, i Brevkassen.

Folk spørger om

SVAR:

Det er fint, at du tænker over, hvem du fortæller, at du har problemer med misbrug. Når det er sagt, så er det en afvejning af, hvad du kan miste ved at søge behandling og hvad du kan vinde ved at søge behandling.

Hvis du ikke søger behandling, fordi du frygter, at det ødelægger din fremtid, men dit forbrug bliver større og så i stedet ødelægger din fremtid, så er du lige vidt. Derfor er det som udgangspunkt bedre at få hjælp.

Man kan altid ringe anonymt eller få nogle anonyme samtaler i kommunens rusmiddelrådgivning. Du kan finde dit lokale tilbud under Find Hjælp.

Hvis du sammen med rådgiveren bliver enig om, at du har brug for flere samtaler og hjælp end de første anonyme, så bliver du indskrevet og er ikke anonym mere. Men det er ikke så vildt som det måske lyder:

  1. Rusmiddelrådgivningerne har tavshedspligt og må kun give informationer videre om dig, hvis du giver dit samtykke.
  2. Hvis en anden afdeling i kommunen får at vide, du har haft et problem med stoffer, fordi du har givet dit samtykke til det, så er det nogle oplysninger, de gerne vil have for at hjælpe dig – ikke for at straffe dig.
  3. Det er ikke en forbrydelse at have haft et misbrug, og mange mennesker i Danmark har et overforbrug af alkohol og muligvis stoffer. Du er altså ikke alene med din situation.

Langt de fleste af de mennesker, du møder i din fremtid vil se på den adfærd, du har i nuet, og den person, du er, og ikke om du har haft alkohol- eller stofproblemer, da du var ung.

Desuden vil langt de fleste mennesker synes, det er positivt, at du gjorde noget ved dit problem og er kommet ud af det.

Brug Netstof anonym SMS-coach hvis du føler du mangler afklaring: Er jeg ved at komme for langt ud? Skal jeg trappe ned for mit forbrug eller stoppe helt?
Du kan bruge SMS-coachen til at blive klogere på hvad du selv kan gøre for at ændre dit forbrug.