Perspektiver i forhold til lovliggørelse af hash

I denne artikel vil vi komme med nogle forskellige perspektiver ind i debatten om, hvorvidt hash skal gøres lovligt eller ej. 

Debatten om, hvorvidt hash skal være lovligt eller ej, har kørt længe. Sommetider blusser debatten op og bliver skoldhed og så blusser den lidt ned igen - men overordnet set, har det længe været diskuteret. 

De unge bliver glemt i debatten 

Når debatten om lovliggørelse af hash kører, er det ofte med et fokus på problemer knyttet til ulovlig handel med hash, kriminalitet og problemerne på Christiania. Og alt dette er naturligvis vigtigt, men der er et område som nogle gange bliver glemt i hele debatten - ja, faktisk en hel gruppe af mennesker: nemlig de unge. 

Her på Netstof vil vi derfor slå et slag for de unge samt komme med nogle flere perspektiver, som forhåbentlig kan være med til at nuancere debatten om, hvorvidt hash skal gøres lovligt. 

Der kan måske være noget om snakken, når tilhængere af fri hash argumenterer for, at lovliggørelse af hash, vil mindske den hash-relaterede kriminalitet. Dog er det ikke så sandsynligt, at det vil få ulovlig handel med rusmidler til at forsvinde - det mest sandsynlige scenarie er, at de kriminelle som handler ulovligt med rusmidler, vil finde andre indtægtskilder og rette deres ulovlige aktiviteter mod andre rusmidler. 

Flere ting at overveje 

Når det kommer til de unge, er der flere forskellige ting, der er vigtige at overveje i forhold til lovliggørelse af hash. En af de ting man skal overveje er, at en lovliggørelse med rimelig stor sandsynlighed vil føre til, at flere unge får et problematisk forbrug, eller et decideret misbrug, af hash. Det virker som en logisk slutning, at hvis et rusmiddel bliver mere tilgængelig, så vil flere købe det og bruge det - og det er netop også det forskning viser. Hvis flere bruger hash, vil det også føre til en stigning i antallet af unge som får et problematisk brug af rusmidlet. 

Hvis man alene tager udgangspunkt i børn og unges trivsel samt spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre tryghed, trivsel og sund udvikling hos børn og unge, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om fri hash er den rette løsning. 

Hash som symptom-”behandling”

Alt tyder på, at unge der har et regelmæssigt og længerevarende forbrug af hash, ofte også har forskellige former for sociale eller psykiske udfordringer. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er det ene eller det andet der kommer først - vi vil mene, at det ofte er de sociale eller psykiske udfordringer der kommer først og at hashen for mange unge kan blive en måde at dulme de problemer den unge har. Det kan måske føles som en ganske god løsning i øjeblikket, men på den lange bane er det ikke en særlig god løsning. Det er lidt ligesom hvis man tager en panodil - det hjælper på smerten et kort stykke tid, men det får ikke den underliggende årsag og problem til at gå væk.

Det helt ideelle ville være, hvis alle børn og unge blev mødt med anerkendelse og trygge rammer gennem hele deres opvækst. Hvis alle børn og unge havde en helt igennem tryg opvækst, ville der sandsynligvis ikke være særlig mange unge som røg hash regelmæssigt og som endte med et misbrug af hash. Hash kan nemlig give de unge en følelse af, at der kommer “ro på”, når de ryger - og det kan være en stor lettelse, hvor de oplever at de problemer og udfordringer de oplever i hverdagen, kommer på afstand. Problemer der ikke nødvendigvis er relateret til det der sker inden for hjemmets fire vægge - men lige så vel kan være relateret til de samfundsmæssige vilkår og tendenser som gør, at det sommetider kan være svært at være ung i dagens Danmark. 

Derfor er det heller ikke helt så simpelt, at man bare kan sikre sig gode og trygge rammer for alle børn og unge, og så vil ingen børn og unge have et problematisk forbrug af hash. Man kan frygte, at en lovliggørelse af hash kan være med til at øge de unges problemer samt øge antallet af unge som har et problematisk forbrug af hash. Hvis hash bliver gjort lovligt, vil det også være med til at sende et signal om, at det ikke er særlig farligt at ryge hash - hvilket ikke er det bedste signal at sende til de unge.

Lovliggørelse ikke en løsning 

Hvis børn og unge har et problematisk forbrug af hash, er det vigtigt at møde dem og tale med dem om det på en anerkendende og forstående måde - men det er en helt anden snak. Læs eventuelt mere her. 

Den vigtigste pointe i forhold til spørgsmålet om fri hash i forhold til de unge må være, at hvis man tager udgangspunkt i, at man gerne vil sikre trivsel for børn og unge, så er lovliggørelse af hash sandsynligvis ikke løsningen. Derudover er der også nogle forskellige andre overvejelser, som der ikke altid bliver taget højde for, når der tales om hvorvidt hash skal gøres lovligt. Hvis hash bliver gjort lovligt kan man eksempelvis frygte, at der ikke bliver prioriteret behandling af hashmisbrugere i samme grad, fordi legaliseringen måske, som nævnt, kan føre til, at hash ikke bliver opfattet som særlig farligt, skadeligt eller afhængighedsskabende. Sidst, men ikke mindst, er der også nogle forskellige praktiske og logistiske problemer, som vil opstå hvis hash bliver lovliggjort. Eksempelvis vil det rejse nogle spørgsmål om, hvor og hvordan det skal sælges samt hvem der skal have lov til at købe det - spørgsmål som der ikke umiddelbart er et simpelt svar på.