Pårørende, interviews med forældre til hashafhængige unge, andres erfaringer, film

Mit barn er på stoffer

Se samlingen af interviews med forældre til hashafhængige unge. Interviewene er delt ind efter de følelser, problemer og muligheder forældrene fortæller om. At høre andres erfaringer med de samme problemer som man selv står med, opleves af de fleste mennesker som en stor hjælp.  

Filmene vises i samarbejde med Heller film. Læs mere om Heller film, om projektet Mit barn er på stoffer og de samarbejdspartnere der har været med til at bidrage til projektet. 

Starten
Angst
Skyld
<
Skam
Netværk
Åbenhed
Dialog
Venner
Hjælp
Håb
Lev livet
Fremtiden