Hvor farligt er hash egentlig?

På Netstof får vi nogle gange spørgsmål om, hvor farligt hash er, i forhold til andre rusmidler. Hvis man kun måler i forhold til dødelighed for rusmidlet, så er hash ikke særlig farligt. Der er dog en masse andre faktorer som også er vigtige at tage højde for, når man skal tage stilling til hvor farligt et rusmiddel som hash er. 

Mange følgevirkninger af hash på sigt 

Som nævnt er hash ikke et rusmiddel med høj dødelighed, som for eksempel heroin. Det betyder, at der er en del mennesker som ryger hash regelmæssigt gennem rigtig mange år. Vi ved, at længerevarende forbrug af hash kan have flere negative konsekvenser og følgevirkninger på sigt. Hvis man har et regelmæssigt og stabilt forbrug af hash kan man blandt andet vænne sig til at tænke langsommere og have sværere ved at koncentrere sig og derfor kan der faktisk være nogle følgevirkninger, som man ikke nødvendigvis selv opdager. Derudover kan det påvirke hjernen på sigt - hjernen er et skrøbeligt økosystem, der hvis du påvirker det i en retning for længe, risikerer at tage varig skade. 

Selvom hash ikke er et af de rusmidler med højest dødelighed, så er det lige så vanedannende og afhængighedsskabende som andre rusmidler. Der hvor hashmisbrug adskiller sig fra misbrug af andre rusmidler er, at hashmisbrugere har den største tilbagefaldsprocent, sammenlignet med misbrugere af andre rusmidler. Det kan muligvis hænge sammen med, at hashmisbrugere i gennemsnit er væsentlig længere tid om at gå i behandling. Unge der ryger hash regelmæssigt er i gennemsnit 6-7 år om at erkende, at de har et problem, mens unge på andre stoffer hurtigere oplever konsekvenserne af misbruget og derfor hurtigere vælger at gå i behandling. På den måde er hash’ relativt milde bivirkninger, på kort sigt, faktisk det der er med til at gøre, at det er et ret så farligt rusmiddel. 

Kun få kommer i behandling 

De relativt få kortsigtede bivirkninger kan også være en mulig forklaring på, at man sommetider støder på en opfattelse af, at hash ikke er lige så farligt som andre rusmidler - måske kan man endda tale om en generel samfundsmæssig opfattelse. Og netop denne opfattelse, kan også være ganske farlig - for opstår der sådan en opfattelse i samfundet, vil det smitte af på dem der vokser op i samfundet - som derfor, når de bliver unge, vil have større risiko for at begynde at bruge hash til eksempelvis at håndtere problemer eller udfordringer. En undersøgelse fra 2015 viser, at 16.000-17.000 unge i alderen 15-25 år har et dagligt eller næsten dagligt forbrug af hash. Ud af dem er det relativt få der går i behandling for deres misbrug - kun knap 1 ud af 8 unge modtager eller har modtaget behandling for deres misbrug. Når der er så mange unge som har et stort, og sandsynligvis problematisk, forbrug af hash og så få der modtager behandling for det, kan det have store konsekvenser - både for samfundet og for den unge selv. Jo længere tid man har et problematisk forbrug af hash, uden at få behandling, jo sværere er det at stoppe og jo større risiko er der også for at få et tilbagefald. 

Noget af det der kan gøre, at det kan være sværere at blive fri af hash, efter at have haft et misbrug er, at hash er så udbredt et rusmiddel og det derfor er nemmere at ‘støde på’. Unge der stopper med hash er ofte nødt til at lægge deres liv helt om - flytte til et andet sted, finde nye venner, finde ud af hvad de skal bruge tiden til - den tid de før brugte på at ryge hash, købe hash eller tale om hash. Derudover er det også ofte sådan, at unge der har haft et hashmisbrug mangler at gennemgå en del af den udvikling og de oplevelser, som de fleste unge gennemgår. Når de bliver fri af deres misbrug skal de derfor ofte til at lære og udvikle nogle sociale og personlige kompetencer, som mange andre unge har gennemgået flere år tidligere. 

Sammenhæng mellem hashrygning og uddannelsesniveau 

Generelt er der en sammenhæng mellem tidlig rygning af hash og dårligere uddannelsesniveau. Blandt de 25-26 årige personer som ryger hash jævnligt (mere end 10 gange om året), er væsentlig færre der er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, sammenlignet med 25-26 årige som slet ikke bruger stoffer. Det er ikke til at vide om det dårligere uddannelsesniveau skyldes hashforbruget eller om det skyldes psykiske, sociale eller familiemæssige udfordringer, som i mange tilfælde også kan være med til at gøre, at man udvikler et misbrug af hash. Uanset hvad, er det med til at bekræfte, at hash er et farligt og skadeligt rusmiddel. Hash er det rusmiddel der bruges af flest unge til at “selvmedicinere” sig selv, når livet er svært - hvor hashen kan være med til at dulme de udfordringer og problemer man har. Netop derfor er hash bestemt ikke et uskadeligt rusmiddel: længerevarende forbrug af hash kan på sigt medføre endnu mere problemer for den unge og det kan ende i en form for negativ spiral. 

Tallene i artiklen stammer herfra:

https://vidensportal.dk/temaer/misbrug/omfang

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/unge-der-bruger-hash-hver-maaned-dropper-ofte-uddannelse/