Leksikon

Lightergas

Lightergas, også kaldet butangas, er en type gas, der normalt bruges som brændstof i ting som lightere og en gasgrill. Nogle mennesker bruger også lightergas rekreativt som et rusmiddel. At bruge lightergas, såvel som andre gasser, er sundhedsskadeligt og medfører en række risici ved brug.

butanbutangas
Billedet er genereret af kunstig intelligens

4 hurtige om Lightergas

1

Effekt

Berusende, eufori, afslapning i kroppen.

2

Bivirkninger

Forvirring, desorientering.

3

Hvor lang tid går der, før det virker?

Effekter indtræder med det samme.

4

Hvor lang tid virker det?

1-60 minutter.

Hvad er Lightergas

Lightergas, også kaldet butangas, er en type gas, der normalt bruges som brændstof i ting som lightere og en gasgrill. Nogle mennesker bruger også lightergas rekreativt som et rusmiddel. At bruge lightergas, såvel som andre gasser, er sundhedsskadeligt og medfører risiko for skader ved brug.

Lightergas er en farveløs, lugtfri gas, der findes i forskellige slags trykbeholdere. Gassen er ikke synlig for øjet, men kan observeres og målet med det rigtige udstyr. Man kan finde lightergas i flydende form, eksempelvis i en lighter, hvor det først omdannes fra væske til gas ved antænding.

Brug af lightergas sker ved at indånde damp eller gas fra en trykbeholder, eksempelvis en lighter eller gas fra en deodorant. Det sker ved, at man placerer munden over åbningen på beholderen og indånder indholdet.

Når lightergas indåndes giver det en umiddelbart berusende effekt, som kan sammenlignes med den beruselse, man kan føle, når man har drukket meget alkohol. Effekter inkluderer, men er ikke begrænset til, en følelse af eufori og afslapning i kroppen. Samtidigt kan lightergas også give en følelse af forvirring og desorientering. Effekterne opstår på grund af iltmangel i hjernen, hvilket gør indånding af lightergas farligt.

Varigheden af lightergas afhænger  af den specifikke gas samt mængden indåndet. Effekterne kan vare mellem et par minutter til en time. Efter de primære effekter aftager, er det normalt at brugeren får eftervirkning som træthed, hovedpine eller forvirring.

Brug af lightergas, samt andre gasser, indebærer alvorlige sundhedsrisici. Indånding af gasser forårsager iltmangel i hjernen og andre organer, hvilket kan føre til bevidstløshed, kramper, hjerneskade eller i værste tilfælde død. Der er også fare for frostskader ved indånding i tilfælde, hvor gassen er nedkølet i beholderen.

Der er ikke dokumentation for at lightergas skaber en fysisk afhængighed. Derimod er den psykiske afhængighed veldokumenteret, hvor brugere opbygger et vanedannende mønster, der med tiden vil medføre både fysiske og psykiske skader.

I Danmark er brug, besiddelse og salg af lightergas til rekreativt forbrug ulovligt. Det er strafbart, og kan medføre bøder eller fængselsstraf.

Fandt du hvad du ledte efter?