Behandling, Hjælp, Gode råd, Hvad kan jeg gøre?, Problemer med stoffer, Anonym behandling, anonym hjælp

Hvad er behandling?

Når du forestiller dig behandling , ser du måske triste mennesker i badekåbe og tøfler på en grå institutionsgang for dig? Eller du tænker måske, at behandling kun er noget for junkier?

I Danmark findes mange forskellige slags behandlingstilbud til mennesker, der har problemer med alkohol, hash eller andre stoffer.

Hvis du er ung og har et problem med alkohol, hash eller andre stoffer, så er der en række tilbud, som er lavet særligt til unge. Så derfor vil du blive tilbudt en behandling, som er anderledes, end hvis du er 45 år og bor på gaden. 

Hvordan foregår det?

Langt det meste behandling består af samtaler. Du taler med nogen, der ved, hvordan stofferne virker, og kan hjælpe dig til at få styr på dem.

Tit er det noget andet end stofferne, der fylder i ens liv, og så er det dét, I kan tale om. Det kan være svært kun at tale om det ene, uden at tale om det andet, fordi det er svært at vide hvad der kom først - problemet med rusmidlerne eller de andre problemer. Derfor vil rådgiveren også ofte spørge om en hel masse ting, som måske ikke lige handler om rusmidler.

Mange unge går i ambulant behandling. Det vil sige, at de kommer på behandlingsstedet nogle gange om ugen. Så kan de stadig kan passe deres skole, job eller venner ved siden af. En sjælden gang imellem kan det være nødvendigt, at man bliver indlagt eller kommer i døgnbehandling - hvis man for eksempel er til fare for sig selv eller er blevet psykotisk (fx af et bad trip). 

Anonymitet

I mange kommuner, kan man starte med at få rådgivning anonymt, inden man starter i behandling. Det koster ikke noget at komme i behandling i kommunen.

Ifølge loven, så skal din kommune tilbyde dig anonym ambulant behandling, hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, men ikke nogen andre sociale problemer . Du kan se, hvad der står i § 101 a i Serviceloven her.

Hvor kan du komme i behandling?

På vores Danmarkskort kan du se, hvor du kan henvende dig i din kommune. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem du kommer i kontakt med. Det kan for eksempel være ungerådgivere, misbrugskonsulenter eller forebyggelseskonsulenter.  Skriv til os på netstof.dk, hvis du er i tvivl om, hvor du kan henvende dig.

Hvad fortæller andre unge om at være i behandling?

Mange unge fortæller, at det er rart at kunne tale om alt det, der rører sig i deres liv. Det kan være meget befriende at snakke med en, som ikke er en ven eller familie, og for nogle er det første gang, de fortæller om de svære ting i deres liv. 

Hvis du oplever problemer med rusmidler eller er i tvivl om hvornår det bliver et problem, så er første skridt at tage kontakt og fortælle om din oplevelse.