Baggrundsinfo om netstof.dk

Initiativet er sat i verden med henblik på at øge forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug blandt unge i hele landet. Netstof.dk har eksisteret siden 2012.

Anonym digital rådgivning

Netstof er et gratis nationalt tilbud målrettet unge i alderen 14-25 år, der eksperimenterer med – eller allerede oplever problemer med – rusmidler samt deres pårørende. Netstof tilbyder viden og anonym digital rådgivning. Platformen er et vigtigt professionelt alternativ til mange brugerdrevne sites, hvor den kritiske vinkel på rusmidler oftest er fraværende. Styrken er samtidig, at de unge kan finde hjælp i alle døgnets timer, uanset hvor de befinder sig geografisk.

De unges rådgivning

Netstof.dk tiltrækker især unge, der har begyndende problemer med stoffer, da det er online unge leder efter svar først. Derfor kan Netstof tilbyde hjælp til unge i risikogruppen på et tidligt, kritisk tidspunkt.

På Netstof kan de unge finde viden om virkning og bivirkning ved forskellige stoffer, i sitets leksikon og artikler. Her får de viden, der i øjenhøjde fortæller om hvad et stof gør, hvad der hurtigt eller langsomt sker når man tager det, og hvad de kan gøre selv eller række ud efter hjælp til, på Netstof og i de fysiske tilbud i kommunerne. Enkelte stoffer har egne temasider med film og en test, der ud fra den unges besvarelser leder til den information og bro til rådgivning, som testen har vist behov for.

Netstof underbygger FNs verdensmål

Netstof.dk arbejder i regi af FNs verdensmål 3.5 Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug. Dette gør vi ved at tilbyde psykosocial rådgivning gennem følgende tilbud,

  • Brevkassen – brugere kan få svar på deres stofrelaterede spørgsmål af netstofs ekspertgruppe direkte fra hjemmesiden; sikkert og anonymt.
  • SMS-tilbuddet Restart – brugere med interesse i at trappe ned eller stoppe et hashforbrug, kan tilmelde sig SMS-tilbuddet som giver råd og motiverende beskeder over et forløb på 36 dage.
  • SMS-coach – brugere kan tilmelde sig individuel SMS-rådgivning, hvor de kan samtale med en rådgiver.
  • Gruppechat – brugere kan periodisk tilmelde sig en online gruppechat, hvor de kan mødes med andre interesserede og diskutere et givent stof-relateret emne, modereret af en fagekspert.

Endvidere har netstof også et fokus på at øge opmærksomheden på alkoholforbrug og de skadelige konsekvenser, der knytter sig dertil. Dette fokus er et bidrag til verdensmål 3.5.2, der har til formål at minimere skadelig brug af alkohol.

Netstof er forankret i et stærkt fagligt samarbejde

Netstof.dk har eksisteret i nuværende digitale form og udtryk siden 2012. I sin tidligere form som kommunalt rusmiddelbehandlingsnetværk, eksisterede netstof.dk fra 1996-2012.
Netstof.dk er driftsikkert, gratis og tilgængeligt for alle unge, der leder online efter svar og rådgivning om hash og andre stoffer.

Netstof udgør et unikt og stærkt samarbejde mellem aktører i civilsamfundet og det offentlige. Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse driver tilbuddet sammen med et hold af frivillige professionelle fra de 35 medlemskommuner, der betaler et årligt abonnement.

Netstof er fagligt forankret i de kommunale rusmiddeleksperters frivillige faglige engagement i rådgivningen på platformen, og gjort økonomisk bæredygtigt af en række kommuners medlemskab. Det sikrer høj rusmiddelbehandlingsfaglig kvalitet i de svar, unge og pårørende får. Sidste år brugte over 130.000 unikke besøgende sitet, og sitet er således et solidt forankret digitalt tilbud til unge i risikogruppen på et tidligt, kritisk tidspunkt.

Faglighed og kvalitetssikring

Netstof består af en bred og divers ekspertgruppe, som inkluderer perspektiver fra fem forskellige domæner – de unges perspektiv, det medicinske perspektiv, det psykologiske perspektiv, perspektivet fra rusmiddelbehandling og fra pårørenderådgivning. Dette er med til at sikre en faglig bredde og dybde, som understøtter et pålideligt forebyggende initiativ.

Alle netstofs rådgivere er uddannet til at rådgive og/eller behandle unge i alderen 15-25. Dette gælder både vores faste rådgivere i brevkassen og SMS-coach samt de professionelle, som faciliterer gruppechatten. Rådgivningen er bemandet af professionelle frivillige kommunale ansatte, som også udgør sitets faglige følgegruppe, bestående af meget erfarne fagpersoner indenfor feltet: Søren Holm, koordinerende forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune, Torben Vangsted, koordinerende forebyggelseskonsulent i Odense Kommune, Flemming Licht, leder af rusmiddelbehandlingen i Helsingør Kommune, Henrik Thiesen, læge og leder af Sundheds Team i Københavns Kommune, Løkke de Vium, ungerådgiver og forebyggelseskonsulent i Silkeborg Kommune, Thomas Eriksen, rusmiddelkonsulent i Roskilde Kommune, Eric Allouche, psykolog i Slagelse Kommune og formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for addiktiv psykologi, Lone Walsøe, psykoterapeut og rusmiddelbehandler i Slagelse Kommune, Morten Lykke Hørup, rusmiddelbehandler og forebyggelseskonsulent i Silkeborg Kommune, Thorsten Larsen, rusmiddelbehandler og forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune.

Netstofs faglige følgegruppe består af kredsen af eksperter fra platformens rådgivning, samt projektleder (RCS) og projektmedarbejdere (CfDP). De faglige eksperter i følgegruppen er repræsentanter for Netstofs kommunale medlemmer. Følgegruppen mødes 1 x månedligt 1½ time og hvert halve år en hel dag.

Den faglige følgegruppe har til opgave at kvalitetssikre fagligt indhold på Netstof. Fagligt indhold til unge skal være vedkommende og retvisende. Unge fra målgruppen inkluderes ved nyt funktionalitets- og vidensindhold via workshops og anonym online feedback. Følgegruppen giver input om hvad der rører sig på fagområdet, og de kvalitetssikrer, at de input, der omsættes til indhold på netstof, er retvisende. Følgegruppen evaluerer hvert halve år med henblik på at kvalitetssikre og optimere netstofs tilbud, og giver løbende, på de månedlige møder, input om tendenser og faglig udvikling.

Daglig ledelse

Netstofs daglige ledelse er forankret i såvel det rusmiddelfaglige som i det digitalpædagogiske. Projektlederen sikrer det rusmiddelfaglige indhold igennem sin ansættelse i RCS, i tæt samarbejde med de digitalpædagogiske medarbejdere hos CfDP. Netstofs styregruppe består af centerleder for RCS, administrerende direktør for CfDP og projektleder. Styregruppen mødes to gange årligt og efter behov. På de to årlige møder evalueres den daglige ledelses arbejde og opgaver, og følgegruppens sammensætning, opgaver og samarbejde.

Privatlivspolitik

For at sikre en platform med pålidelig viden og rådgivning i øjenhøjde, med udgangspunkt i brugernes behov, har netstof en række interne retningslinjer, som følges for at understøtte et sikkert, anonymt og pålideligt sted.

Udgangspunktet er en anonym og sikker privatlivspolitik, der sikrer at ingen personlige oplysninger om brugere er gemt. Netstof benytter sig af enkelte browser-cookies af funktionelle årsager, men disse kan fravælges af brugeren. Vores browser-cookies bruges kun til at sikre en flydende oplevelse med vores ‘stories’, som er små videoer der findes på tværs af hjemmesiden.