Abonnér på netstof

På netstof vil vi nedbringe mængden af unge med rusmiddelproblemer. Vi tror på, at ingen unge ønsker at havne i et misbrug, og vi støtter respektfuldt op om en sundere livsstil for alle de unge, der kontakter os.

Vi ved, at der er gode og stærke rusmiddelfaglige kræfter i alle de danske kommuner. Det er måske dig, der læser dette? Vi ser dit arbejde som afgørende for de unges trivsel, og vi ønsker at understøtte dig og dine kollegaer med et opdateret digitalt tilbud, som rammer de unge i øjenhøjde.

På netstof.dk inviterer vi dig og dine kolleger indenfor i et digitalt univers, som hvert år besøges af tusindvis af unge. Vi giver jer dybere indblik i vores metoder, og vi deler vores indsigter med jer. Vi sørger for, at I kan henvise de unge I møder til overskueligt første skridt til hjælp. Vi sikrer også, at I er synlige på netstof.dk, så jeres lokale unge let kan finde Jer og få et godt førstehåndsindtryk, direkte på deres mobil.

Med netstof vil vi give de unge i Danmark et fagligt kvalificeret alternativ til de mere brugerstyrede platforme og facebookgrupper, som ofte fokuserer ensidigt på stoffernes positive virkninger, og ofte mangler et ungefagligt perspektiv. På netstof kan de unge være anonyme og alle får svar fra vores erfarne rusmiddelfaglige rådgivere.

Netstof er skabt i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik, Rusmiddelcenter Slagelse og ikke mindst de mere end 30 medlemskommuner, der gennem en enkel abonnementsordning sikrer, at færre unge havner i rusmiddelproblemer.

På Netstof tilbyder vi anonym rådgivning og information til unge mellem 15 og 24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende forbrug/misbrug. Netstof.dk er også for pårørende – for forældre, kærester og venner, som typisk er bekymrede og gerne vil vide, hvordan de bedst kan hjælpe.

Med mere end 250.000 besøgende om året taler succesen for sig selv.

Hvorfor er Netstof.dk vigtig?

Stoffer og misbrug kan være vanskelige, konfliktfyldte og følelsesladede emner at tale om med andre. Den digitale platform gør det muligt at tilbyde anonymitet, og gør dermed de svære emner mindre farlige at tale om.

Udover at være en anonym rådgivningsportal er netstof.dk også en vidensbase med artikler og åbne anonyme debatfora, hvor unge deler erfaringer med hinanden uden voksnes indblanding, men med pædagogisk moderation i det omfang, det er nødvendigt.

Platformen er formidlet og overvåget af fagpersoner, der arbejder med rusmiddelbehandling eller forebyggelse i kommunerne. Hjemmesiden trækker på viden og erfaringer fra behandlere og rusmiddelkonsulenter fra hele landet, og bliver løbende opdateret med ny viden. Af samme grund benyttes netstof.dk også flittigt af skoleelever i forbindelse med opgaveskrivning om rusmidler.

Bak op ved at tegne abonnement

Siden drives af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse. Netstof har i perioden fra 2012-2015 fungeret som et projekt under Socialstyrelsen. I løbet af projektperioden tilsluttede 90 kommuner sig som en del af samarbejdet, der i perioden var omkostningsfrit. Fra 2016 er Netstof finansieret via en kommunal abonnementsordning, og foreløbig sikrer 33 medlemskommuner, at alle unge i landet kan finde Netstof når de leder online efter svar på deres spørgsmål om rusmidler.

Vi leder hele tiden efter flere medlemskommuner for at sikre Netstof som en unik platform, hvor vi fortsat kan tilbyde kvalificeret information til og dialog med de unge samt dele viden mellem kommunerne. Derudover får man som medlem en brevkasseløsning, hvor læger, rusmiddeleksperter og psykologer rådgiver de unge og deres pårørende. Alt sammen vigtige tilbud, som den enkelte kommune vil have svært ved at etablere og drive på samme høje niveau.

“Vi så helst, at netstof.dk fortsat blev finansieret centralt hos Socialstyrelsen, men når det ikke er en mulighed, er det vigtigt, at vi står sammen om Netstof, så vi ikke alle sammen skal opfinde de samme ting.”

– Ove Kousholt Højer, leder af Favrskov Rusmiddelcenter

Med et medlemskab bakker du op om Netstofs rådgivende aktiviteter for unge og får samtidig indsigt i og gratis kompetenceudvikling indenfor online rådgivning, som gør, at behandlere og andre faggrupper også kan bruge deres socialfaglighed digitalt.

Du kan høre mere om rammerne for abonnementsordningen ved at skrive til projektleder Karen Hatt Olsen på karen@netstof.dk.