Abonnér på netstof.dk

Få et fagligt bemandet digitalt tilbud til jeres kommunes unge, og få samtidig indsigt i og gratis uddannelse indenfor online rådgivning, som kan styrke behandlere og andre faggruppers digitale færdigheder. 

Læs med på disse sider og tilmeld jer abonnementordningen!

Netstof er Danmarks førende online stofrådgivning. Siden er drevet af et unikt samarbejde mellem CfDP, Rusmiddelcenter Slagelse og ikke mindst 34 medlemskommuner, der gennem en abonnementsordning sikrer sitets mission. 

Netstof.dk er Danmarks største offentlige rusmiddelportal for unge. Her tilbyder vi anonym rådgivning og information til unge mellem 15 og 24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Netstof.dk er også for pårørende – for forældre, kærester og venner, som typisk er bekymrede og gerne vil vide, hvordan de bedst kan hjælpe. Med mere end 240.000 besøgende om året taler succesen for sig selv.

"Den samlede løsning er mindre ressourcekrævende og stærkere, end hvad den enkelte kommune kan tilbyde alene."

- Dorte Skov, leder af Vordingborg Kommunes rusmiddelcenter

Dorte Skov er leder for rusmiddelcentret i Vordingborg Kommune og en del af netstof.dks kommunenetværk. Hun ser stor værdi i at vedligeholde og stå sammen om den fælles portal:

"Netstof.dk er en ufarlig indgang til de kommunale tilbud. Portalen skaber synlighed omkring behandlingsmuligheder i kommunerne og kan lette kontakten fra borger til behandlingssteder. Derudover giver netstof.dk et godt overblik over, hvad der rører sig for såvel borgere som for fagpersoner."

Netstof.dk her og nu

Siden drives af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse. Netstof.dk har i perioden fra 2012-2015 fungeret som et projekt under Socialstyrelsen. I løbet af projektperioden tilsluttede 90 kommuner sig som en del af samarbejdet, der i perioden har været omkostningsfrit. Fra 2016 er netstof.dk finansieret via en kommunal abonnementsordning, og foreløbigt sikrer 33 medlemskommuner, at alle unge i landet kan finde netstof.dk når de leder på nettet efter svar på deres spørgsmål om rusmidler.

Vi leder hele tiden efter flere medlemskommuner, for at sikre netstof.dks overlevelse som en unik platform, hvor der fortsat kan tilbydes kvalificeret information til og dialog med de unge samt deles viden kommunerne iblandt – alt sammen vigtige tilbud, som den enkelte kommunes lokale hjemmesider vil have svært ved at etablere og drive på samme høje niveau. 

Hvad kan netstof.dk?

Stoffer og misbrug kan være vanskelige, konfliktfyldte og følelsesladede emner at tale om med andre. Den digitale platform gør det muligt at tilbyde absolut anonymitet og gør dermed de svære emner mindre farlige at tale om.

Udover at være en anonym rådgivningsportal er netstof.dk også en vidensbase med artikler og åbne anonyme debatfora, hvor unge deler erfaringer med hinanden uden voksnes indblanding, men med pædagogisk debatmoderation i det omfang, det er nødvendigt.

Platformen er formidlet og overvåget af fagpersoner, der arbejder med rusmiddelbehandling eller forebyggelse i kommunerne. Hjemmesiden trækker på viden og erfaringer fra behandlere og rusmiddelkonsulenter fra hele landet og bliver løbende opdateret med ny viden. Af samme grund benyttes netstof.dk også flittigt af skolelever i forbindelse med opgaveskrivning om rusmidler.

"Netstof bliver også brugt til at unge er inde og kigge på de andre unges svar og spørgsmål. På den måde kan de unge spejle sig i hinandens oplevelser. Det er jo virkelig forebyggende. De kan læse en hel debattråd. Eller måske har man fået tilbudt ’Karoline’ ude i byen uden at vide, hvad det er, og i leksikonet på netstof.dk kan de unge så se, det er kokain, hvorpå de måske tænker, at det her skal jeg ikke tage. De unge googler jo alting."

- Helle Cold Larsen, brevkasseredaktør på netstof.dk, Roskilde Kommune

Hvordan holder netstof sig i øjenhøjde med de unge?

Tegn abonnement, og bak op om netstof