Spørgsmål:

Stoffer

Dato: 04.02.2020

Køn: 

Dreng/Mand

Alder: 

15år

Hej

 

Hvad gør samfundet for at de unge undgår et misbrug? og hvad kan vi selv gøre?

 

Tak på forhånd.

Svar: 

Hej

Godt spørgsmål du stiller, det er svært at svare generelt og enkelt på. Jeg ved at mange (måske de fleste) Kommuner laver forebyggende arbejde, de gør det på forskellige måder og tidspunkter. Men ofte foregår det på den måde at SSP-medarbejdere og/eller kommunale rusmiddelkonsulenter tager ud på skoler og ungdomsuddannelser, for at taler til og med eleverne om rusmidler, trivsel, misbrug og afhængighed. Mange kommuner forsøger også at lave tidlig opsporing af unge der er i risiko for at udvikle misbrug, så de kan få hjælp inden det udvikler sig til misbrug.

Jeg ved der er delte meninger om det, men noget af det samfundet også gør er af forsøge at begrænse adgangen til rusmidler, f.eks. aldersgrænser for køb af alkohol og forbud mod salg af andre rusmidler.

Netstof som vi skriver på nu er også et forsøg på at forebygge misbrug.

Jeg tænker at man selv kan gøre meget for at undgå misbrug, man kan prøve at være opmærksom på hvad man bruger rusmidler til. Det er f.eks. ikke en god ide at bruge rusmidler til at flygte fra problemer, altså glemme ubehagelige oplevelser eller undertrykke negative tanker og følelser. Meget forskning peger også på at hvis man som ung udskyder debutalderen på alkohol, altså venter med at drikke alkohol så længe som muligt, så falder risikoen for at udvikle misbrug.

Man kan også forsøge at passe på hinanden, hvis man f.eks. har en ven der begynder at bruge rusmidler på en uhensigtsmæssig måde, så kan det være en god ide at udtrykke sin bekymring eller spørge ind til ham eller hendes måde at bruge rusmidlerne på. Det kan sætte gang i tanker der gør at vedkommende måske ændre deres brug af rusmidler.

 

Jeg håber du kan bruge mit svar, hvis ikke er du velkommen til at skrive igen

Med venlig hilsen

Torben

Torbens billede

Besvaret af: Torben Vangsted Boel Hansen