Indsats i øjenhøjde

Netstof.dk er skabt ud fra et ønske om at levere saglig rusmiddelrådgivning og information i øjenhøjde og på de unges egne præmisser. Netstof.dk som digital platform, gør det muligt for unge at modtage anonym rådgivning hjemmefra via de digitale medier. Mediet, kommunikationsformen og tonen er vigtige ingredienser i netstof.dks indsats for at møde de unge på deres egne præmisser.

"Netstof bliver også brugt til at unge er inde og kigge på de andre unges svar og spørgsmål. På den måde kan de unge spejle sig i hinandens oplevelser. Det er jo virkelig forebyggende. De kan læse en hel debattråd. Eller måske har man fået tilbudt ’Karoline’ ude i byen uden at vide, hvad det er, og i leksikonet på netstof.dk kan de unge så se, det er kokain, hvorpå de måske tænker, at det her skal jeg ikke tage. De unge googler jo alting." - Helle Cold Larsen, brevkasseredaktør på netstof.dk, Roskilde Kommune

På netstof.dk kan de unge debattere og hente viden og erfaringer fra andre unge. Og netop den del er meget populær på netstof.dk. De unge udtrykker i flere evalueringer og fokusgruppeinterviews, at ungedebatten gør, at de opfatter resten af portalens indhold som mere pålideligt.

Netstof.dk tilbyder:

  • Anonym støtte og rådgivning til unge mellem 15 og 24 år og deres pårørende fra misbrugsfaglige og digitalpædagogiske rådgivere. 
  • Ung-til-ung debatter, hvor de unge udveksler erfaringer med hinanden om alkohol, hash og andre stoffer.
  • Vidensbank med artikler om brug, afhængighed og behandling og et faktabaseret leksikon om rusmidlernes virkninger og bivirkninger.
  • Danmarkskort med henvisninger ud til alle landets misbrugscentre.

På netstof.dk kan både unge og pårørende få kompetent rådgivning fra fagpersoner, men netstof.dk er i høj grad også en portal, hvor de unge og pårørende søger den erfaringsnære viden og information hos ligesindede.

Populært på netstof.dk

De mest populære funktioner er ung-til-ung debatterne, brevkasserne og leksikonet. Brevkasserne bliver blandt andet brugt af de unge, når de søger hjælp til at nedtrappe eller stoppe deres brug/misbrug af stoffer. Og særligt debatterne, hvor de unge kommer med råd og vejledning til hinanden, har vist sig at have en positiv holdningsbearbejdende effekt på de unge i forhold til rusmidler.

"Jeg er bare glad for at læse hvor glade så mange har været for [at være] stoppet og specielt at kunne spejle sig i din historie Villiam. Så føler jeg mig ikke så alene og får blod på tanden til at fortsætte!"

- Anonym dreng på netstof.dk

 

Mest læste artikler i leksikonet

Netstof.dks leksikonartikel om MDMA er blevet læst i alt 24.615 gange og er langt mere populær end leksikonets øvrige artikler. Sådanne tal kan bruges som en generel pejling på, hvilke stoffer der er populære blandt de unge. Henover projektperioden er de mest søgte nøgleord i sitets leksikon:

  1. MDMA
  2. Amfetamin
  3. Kokain
  4. Ketamin
  5. Cannabis

Leksikonet er bygget op, så de unge selv kan vælge, om de vil læse om stoffets historie og kulturelle sammenhænge, om de vil læse mere specifikt omkring stoffets effekt, eller om de vil læse om de bivirkninger, der kan være forbundet med indtagelse af stoffet. Vidensformidlingen omkring stofferne er objektiv og ikke fordømmende.

Hvordan tilgår brugerne netstof.dk?

I netstof.dks levetid er unge blevet mere og mere mobile. I 2013 fik netstof.dk 18.000 besøgende fra mobiltelefoner, og sidste år rundede netstof.dk over 150.000 mobilbesøg, ud af de samlede 193.000 besøg. Netstof.dk fungerer gnidningsfrit på alle typer af medier.

Tegn abonnement for sikre netstof eksistens i fremtiden