Indsats i øjenhøjde

Netstof.dk er skabt ud fra et ønske om at levere saglig rusmiddelrådgivning og information i øjenhøjde og på de unges egne præmisser. Netstof.dk som digital platform, gør det muligt for unge at modtage anonym rådgivning hjemmefra via de digitale medier. Mediet, kommunikationsformen og tonen er vigtige ingredienser i netstof.dks indsats for at møde de unge på deres egne præmisser.

På netstof.dk kan de unge debattere og hente viden og erfaringer fra andre unge. Og netop den del er meget populær på netstof.dk. De unge udtrykker i flere evalueringer og fokusgruppeinterviews, at ungedebatten gør, at de opfatter resten af portalens indhold som mere pålideligt.

Netstof.dk tilbyder:

  • Anonym støtte og rådgivning til unge mellem 15 og 24 år og deres pårørende fra misbrugsfaglige og digitalpædagogiske rådgivere. 
  • Ung-til-ung debatter, hvor de unge udveksler erfaringer med hinanden om alkohol, hash og andre stoffer.
  • Vidensbank med artikler om brug, afhængighed og behandling og et faktabaseret leksikon om rusmidlernes virkninger og bivirkninger.
  • Danmarkskort med henvisninger ud til alle landets misbrugscentre.

Tegn abonnement for sikre netstof.dk's eksistens i fremtiden