Fremtidsmuligheder og hjælp fra kommunen

Jeg vil gerne have hjælp og snakke med nogen om mit brug af stoffer/alkohol, men jeg er bange for, hvordan det kan påvirke mine fremtidsmuligheder, hvis jeg henvender mig til kommunen?

Det er fint, at du tænker over, hvem du fortæller, at du har et misbrug. Når det er sagt, så er det en afvejning af, hvad du kan miste ved at søge behandling og hvad du kan vinde ved at søge behandling.

Hvis du ikke søger behandling, fordi du frygter, at det ødelægger din fremtid, men dit forbrug bliver større og så i stedet ødelægger din fremtid, så er du lige vidt. Derfor er det som udgangspunkt bedre at få hjælp.

Der er mange kommuner, hvor man kan ringe anonymt eller få nogle anonyme samtaler. Prøv at gå ind på din kommunes hjemmeside og søg på ”anonym rådgivning. Du også kan prøve at kigge på vores Danmarkskort her på netstof.dk

At kommunen registrerer dig i behandlingen er måske ikke et plus, men man skal heller ikke overdrive de negative effekter: 

  1. Misbrugscentrene har tavshedspligt og må kun give informationer videre om dig, hvis du giver dit samtykke. 
  2. Hvis en anden afdeling i kommunen får at vide, du har haft et problem med stoffer, fordi du har givet dit samtykke til det, så er det nogle oplysninger, de gerne vil have for at hjælpe dig – ikke for at straffe dig.
  3. Det er ikke en forbrydelse at have haft et misbrug og mange mennesker i Danmark har et overforbrug af alkohol og muligvis stoffer. Du er altså ikke alene med din situation.

Langt de fleste af de mennesker, du møder i din fremtid vil se på den adfærd, du har i nuet, og den person, du er, og ikke om du har haft alkohol- eller stofproblemer, da du var ung.

Desuden vil langt de fleste mennesker synes, det er positivt, at du har gjort noget ved dit problem og er kommet ud af det.