Spørgsmål:

Medicinsk cannabis til behandling af patienter

Dato: 01.04.2018

Køn: 

Pige/Kvinde

Alder: 

19år

Hej, jeg har lige et spørgsmål angående medicinsk cannabis.

- Er det en god ide at bruge medicinsk cannabis til behandling af patienter, på trods af at det ikke er testet på samme måde som anden godkendt medicin?

 

Svar: 

Hej

Lige så enkelt dit spørgsmål er – lige så kompliceret og uklart må man sige at svaret er.

Vi har mange gange i historien bragt naturlige produkter ind i den almindelige medicinske behandling såsom morfin, digitalis etc. Mange af stofferne er kommet ind i behandling på et tidspunkt hvor man ikke havde de regler omkring testning som man har nu og det har sandsynligvis  også medført en masse problemer i form af bivirkninger og måske dødsfald som man ikke har opdaget fordi testningen ikke har været på plads.

Samtidig er der mennesker som har gavn af behandlingerne. Problemet er at når vi ikke laver de kliniske tests så finder vi ikke det aktive stof i cannabis som virker for den enkelte og får heller ikke et godt billede af hvem som har glæde af medicinen og hvem som har negativ effekt som måske i sidste ende stiller dem dårligere.

Summa summarum så misser man en klinisk mulighed for at finde den optimale brug af cannabis når man ikke tester klinisk men samtidig så mister man en mulighed for en god behandling hvis man ikke bruger den.

Hilsen
Henrik

Henriks billede

Besvaret af: Henrik Thiesen