Sporingstider

Når man bruger begrebet ‘sporingstid’ handler det om den tid der går, fra man har indtaget et rusmiddel, til det ikke længere kan spores i kroppen. En rusmiddeltest tester ofte for flere forskellige stoffer, som alle har forskellige grænseværdier, som afgør hvor høj en koncentration af stoffet, der skal til, for at testen viser et positivt svar. Jo lavere grænseværdien er, jo længere kan stoffet spores af testen. 

Forskelligt fra person til person

En af de vigtigste pointer i forhold til sporingstider er, at det kan være forskelligt fra person til person, hvor lang sporingstiden er. Der er stor forskel på hvor hurtigt vores kroppe omsætter stofferne og derfor kan sporingstider altid kun være vejledende. 

Sporingstiden kan også påvirkes af, hvor stor en mængde eller koncentration af stoffet, man har i kroppen. Når et rusmiddel ikke er godkendt - hvilket de fleste rusmidler ikke er - ved man som regel heller ikke hvad styrken af det man har købt er. Når man køber rusmidler ulovligt, gør man det med en forventning om, at det man rent faktisk køber, også er det man regner med at man køber. Det er baseret på stor tillid til den der sælger en stoffet og sommetider også lidt for stor tillid. Nogle gange ser man eksempler på, at folk køber stoffer som ikke har den koncentration som de regner med, eller som er blevet blandet med noget andet. Derfor kan det nogle gange være lidt tilfældighedernes spil. 

Den bedste måde at være helt sikker på en negativ rusmiddeltest er naturligvis, hvis man slet ikke har indtaget rusmidler. Hvis det er sket at man har indtaget rusmidler og gerne vil kunne vise en negativ test, kan nedenstående tabel give et overblik over generelle sporingstider for forskellige rusmidler

Rusmiddel I blodet I urinen I spyttet
Cannabis (indtaget en enkelt gang) 2 dage  4 dage 8 timer
Cannabis (indtaget jævnligt) 5 dage  10 dage  8 timer 
Cannabis (indtaget dagligt) 14 dage 60 dage 18 timer
Kokain 5 dage 10 dage  5 dage 
Heroin 2 dage 3 dage  1 dag 
Amfetamin 2 dage 4 dage  1 dag 
MDMA/Ecstasy 2 dage  2 dage  1 dag 
Benzodiazepiner 3 dage  10 dage  1 dag 
Morfin-præparater 2 dage 3 dage  1 dag 
Alkohol 1 dag op til 2 dage  1 dag

Det er vigtigt at påpege, at alle disse tal er vejledende. Som nævnt ovenover, så kan der være flere forskellige ting der har indvirkning på sporingstiderne og derfor kan det også variere fra person til person. Samtidig kan der være undtagelser for visse typer af et bestemt rusmiddel. For enkelte typer Benzodiazepiner (Oxazepam og Diazepam) gælder det eksempelvis, at de har en sporingstid i urinen på op til 4 uger. 

Længere sporingstid for Cannabis 

Som man kan se i tabellen kan cannabis spores i væsentlig længere tid i kroppen, end de andre rusmidler. Det kan det, fordi at THC’en i cannabis går i forbindelse med fedtvævet i blodet og det betyder at det udskilles langsommere - derfor har det en halveringstid, som er meget længere end for de andre rusmidler. Halveringstid er den tid det tager for kroppen at halvere koncentrationen af et stof eller et rusmiddel i blodet. Eftersom cannabis ophobes i kroppen og har så lang en halveringstid, kan det betyde at kroppen optager mere THC end den udskiller, hvis man indtager cannabis dagligt. Cannabis er derfor også det rusmiddel, hvor der kan være størst forskel på, hvor lang sporingstiden er. Hvis man kun har indtaget cannabis en enkelt gang, så tager det ofte kun 4-6 dage før at det ikke længere kan spores i kroppen - men hvis man indtager det jævnligt kan det tage længere tid. Hvis man indtager det dagligt, kan det, som man kan se i tabellen, godt tage 8-9 uger. 

Sporingstiden kan også variere, alt afhængig af hvilken rusmiddeltest der anvendes. Der kan nemlig være forskel på, hvilket cut-off-værdi (grænseværdi) testen har. Cut-off-værdien måles i ng/ml og siger noget om, hvilken mængde af rusmidlet der skal være i kroppen, for at det kan spores. En rusmiddeltest med en lav cut-off-værdi vil kunne spore et rusmiddel i længere tid, da der skal en lavere mængde af rusmidlet til, for at give et positivt resultat på testen. De fleste rusmiddeltests har dog de samme cut-off-værdier, så der er ikke den store forskel på, om man vælger den ene eller den anden test, i forhold til cut-off. 

Hvad med alkohol?

Alkohol betegnes også som et rusmiddel, så derfor er det også med i tabellen. Modsat de andre rusmidler, er alkohol lovligt. Det gør, at det er væsentlig nemmere at måle og mere sat i system, fordi der ikke er den samme usikkerhed i forhold til koncentration af alkohol i forskellige typer spiritus. 

På denne side kan du læse mere om alkohol, promille og sporingstider for alkohol: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/alkohol/a...