Hvor skadeligt er hash egentlig?

På Netstof får vi nogle gange spørgsmål om, hvor skadeligt hash er, i forhold til andre rusmidler. Hvis man kun måler i forhold til dødelighed for rusmidlet, så er hash ikke særlig farligt. Der er dog en masse andre faktorer som også er vigtige at tage højde for, når man skal tage stilling til hvor skadeligt et rusmiddel hash er. 

Mange følgevirkninger af hash på sigt 

Som nævnt er hash ikke et rusmiddel med høj dødelighed, som for eksempel heroin er det. Det betyder, at der er en del mennesker som ryger hash regelmæssigt gennem rigtig mange år. Vi ved, at længerevarende forbrug af hash kan have flere negative konsekvenser og følgevirkninger på sigt. Hvis man har et regelmæssigt og stabilt forbrug af hash kan man blandt andet vænne sig til at tænke langsommere og have sværere ved at koncentrere sig og derfor kan der faktisk være nogle følgevirkninger, som man ikke nødvendigvis selv opdager. 

Hash er lige så vanedannende som andre rusmidler. Der hvor hashmisbrug adskiller sig fra misbrug af andre rusmidler er, at de der har haft et hashmisbrug har den største tilbagefaldsprocent, sammenlignet med misbrug af andre rusmidler. Det kan muligvis hænge sammen med, at personer med hashmisbrug i gennemsnit er væsentlig længere tid om at gå i behandling. Unge der ryger hash regelmæssigt er i gennemsnit 6-7 år om at nå til at de har et problem, mens unge på andre stoffer hurtigere oplever konsekvenserne og derfor hurtigere vælger at gå i behandling. På den måde er hash’ relativt milde bivirkninger, på kort sigt, faktisk det der er med til at gøre, at det er et ret så skadeligt rusmiddel. 

Kun få kommer i behandling 

De relativt få kortsigtede bivirkninger kan være en forklaring på, at man sommetider støder på en opfattelse af at hash ikke er lige så skadeligt som andre rusmidler - måske kan man endda tale om en generel samfundsmæssig opfattelse. Og netop denne opfattelse, kan være ganske uheldig - for opstår der sådan en opfattelse i samfundet, vil det smitte af på dem der vokser op i samfundet - som derfor, vil have større risiko for at begynde at bruge hash til eksempelvis at håndtere problemer eller udfordringer. En undersøgelse fra 2015 viser, at 16.000-17.000 unge i alderen 15-25 år har et dagligt eller næsten dagligt forbrug af hash. Ud af dem er det relativt få der går i behandling, selv når de oplever at det udvikler sig til et misbrug - kun knap 1 ud af 8 unge modtager eller har modtaget behandling. Når der er så mange unge som har et stort, og sandsynligvis problematisk, forbrug af hash og så få der modtager behandling for det, kan det have store konsekvenser - både for samfundet og for den unge selv. Jo længere tid man har et problematisk forbrug af hash, uden at få behandling, jo sværere er det at stoppe og jo større risiko er der også for at få et tilbagefald. 

Noget af det der kan gøre, at det kan være sværere at blive fri af hash når man har besluttet at stoppe eller skære ned, er at hash er så udbredt og det derfor er nemt at ‘støde på’. Når unge stopper med hash er de ofte nødt til at lægge deres liv om - flytte til et andet sted, finde nye venner, finde ud af hvad de skal bruge tiden til - den tid de før brugte på at ryge hash, købe hash eller tale om hash. Unge der har haft et hashmisbrug, har også tit fået udskudt en del af den udvikling og de oplevelser, som de fleste unge gennemgår. Når de bliver fri af deres misbrug skal de derfor ofte til at lære og udvikle nogle sociale og personlige kompetencer, som mange andre unge har, flere år tidligere. 

Sammenhæng mellem hashrygning og uddannelsesniveau 

Generelt er der en sammenhæng mellem tidlig rygning af hash og dårligere uddannelsesniveau. Blandt de 25-26 årige som ryger hash jævnligt (mere end 10 gange om året), er væsentlig færre i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, sammenlignet med 25-26 årige som slet ikke bruger stoffer. Det er ikke til at vide om det dårligere uddannelsesniveau skyldes hashforbruget eller om det skyldes psykiske, sociale eller familiemæssige udfordringer, som i mange tilfælde også kan være med til at gøre, at man udvikler et misbrug af hash. Uanset hvad, er det med til at bekræfte, at hash er et skadeligt rusmiddel. Hash er det rusmiddel der bruges af flest unge til “selvmedicinering” når livet er svært - for hashen kan være med til at dulme de udfordringer og problemer man har. Netop derfor er hash bestemt ikke et uskadeligt rusmiddel: længerevarende forbrug af hash kan på sigt medføre endnu mere problemer for den unge og det kan ende i en form for negativ spiral. 

Tallene i artiklen stammer herfra:

https://vidensportal.dk/temaer/misbrug/omfang

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/unge-der-bruger-hash-hver-maaned-dropper-ofte-uddannelse/